• Környezetvédelem

  Hatósági ügyintézés | Jogi megfelelés | Engedélyezés | Hatásvizsgálat | Jogi tanácsadás | Adatszolgáltatás

 • Felülvizsgálat, audit

  Hatékonyságelemzés | Információszerzés | Felülvizsgálat | Teljesítményértékelés | Belső auditok

 • ADR biztonsági tanácsadás

  Veszélyes áruk közúti szállítás | Jelölés, bárcázás | Biztonsági intézkedések | Oktatások | Csomagolóeszközök | Felszerelések

 • Vállalatirányítási rendszerek

  ISO 14001 / EMAS rendszerek | Vállalatirányítás zölden | Tanúsítás, ellenőrzés | Hatékony működés | Környezeti teljesítmény

 • Oktatás

  Színvonalas előadások | Szakmai képzések | Friss információk | Bemutatók | Ismeretterjesztés

 

Környezetvédelem


Hatósági ügyintézés, jogi megfelelés, engedélyezés


 

Felülvizsgálat, audit


Hatékonyságelemzés, információszerzés, felülvizsgálat


 

ADR biztonsági tanácsadás


Veszélyes áruk közúti szállítás, biztonsági intézkedések


 

Vállalatirányítási rendszerek


ISO 14001 / EMAS rendszerek, zölden hatékonyan


Adatvédelmi nyilatkozat

A jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a 3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v. (székhely: 2870 Kisbér, Deák Ferenc utca 80., adószám:) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket a www.3kmernok.hu weboldalra vonatkozóan.

Kezelt adatok köre és módja:
A honlapon keresztül történő konzultáció/árajánlat kérés során a felhasználóknak az alábbi adatokat kell/van lehetőség megadniuk:
- Cégének neve:
- Cégének címe:
- Az Ön neve:
- Beosztása:
- Telefon:
- E-mail címe:

A megadott adatok kezelése adatmegadással (konzultáció vagy ajánlatkéréssel) kezdődik és annak törléséig tart. Az adatközlő (felhasználó) a törvényben meghatározott módon kérheti a 3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v.-től adatainak törlését. Jelen adatokat a szolgáltató (3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v.) kizárólag a tevékenysége ellátásához használja fel.

Az adatokat elsődlegesen a szolgáltató (3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v.) illetve a szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni. A weboldalon (www.3kmernok.hu ) megadott adatok harmadik személyek részére nem kerülnek átadásra, kivéve amikor törvényi kötelezettség áll fent valamely hatósággal szemben.

A 3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v. mint a www.3kmernok.hu és a hozzá kapcsolódó aloldalak üzemeltetője, ezúton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot. Fenntartja azonban a jogot arra, hogy automatikusan gyűjtsön anonim információkat oldalainak látogatottságáról, a látogatások számáról és gyakoriságáról, mely információk kizárólag összevontan kerülnek feldolgozásra, és statisztikai célokat szolgálnak. Vállalkozó (3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v.) az adatok biztonságáért és weboldal elérhetőségének biztosításáért a tőle elvárható módon elegedet tesz.

Az adatközlő (potenciális ügyfél, weblap látogatója) bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a 3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v. (szolgáltató) munkatársához fordulhat a honlapon megtalálható elérhetőségeken keresztül. Panasszal, jogorvoslattal az alábbi elérhetőségeken a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
URL: http://naih.hu

A 3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v. fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot az érintettek tájékoztatási kötelezettsége mellett egyoldalúan módosítsa.

Egyéb rendelkezések:
A 3K Mérnökiroda, Kapusi Krisztián e.v. nem vállal semmilyen felelősséget/kötelezettséget az internet jellegéből adódó technikai hibákért, elírásokért. A www.3kmernok.hu weboldalon található árak, információk tájékoztató jellegűek és nem tekinthetőek ajánlatnak.