• Környezetvédelem

  Hatósági ügyintézés | Jogi megfelelés | Engedélyezés | Hatásvizsgálat | Jogi tanácsadás | Adatszolgáltatás

 • Felülvizsgálat, audit

  Hatékonyságelemzés | Információszerzés | Felülvizsgálat | Teljesítményértékelés | Belső auditok

 • ADR biztonsági tanácsadás

  Veszélyes áruk közúti szállítás | Jelölés, bárcázás | Biztonsági intézkedések | Oktatások | Csomagolóeszközök | Felszerelések

 • Vállalatirányítási rendszerek

  ISO 14001 / EMAS rendszerek | Vállalatirányítás zölden | Tanúsítás, ellenőrzés | Hatékony működés | Környezeti teljesítmény

 • Oktatás

  Színvonalas előadások | Szakmai képzések | Friss információk | Bemutatók | Ismeretterjesztés

 

Környezetvédelem


Hatósági ügyintézés, jogi megfelelés, engedélyezés


 

Felülvizsgálat, audit


Hatékonyságelemzés, információszerzés, felülvizsgálat


 

ADR biztonsági tanácsadás


Veszélyes áruk közúti szállítás, biztonsági intézkedések


 

Vállalatirányítási rendszerek


ISO 14001 / EMAS rendszerek, zölden hatékonyan


ADR biztonsági tanácsadó

Az Ön gazdasági szervezetének akkor van szüksége veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadóra, ha tevékenységi körein belül veszélyes árut felad, közúton szállít vagy fogad. A feladat, munkakör ellátása speciális tudást igényel. A 3k Mérnökiroda az illetékes hatóság névjegyzékében szereplő szakembert biztosít az Ön számára a tanácsadói kötelezettségek ellátására

 • segítség a döntésben, hogy szervezetének tevékenységénél fogva szüksége van-e ADR biztonsági tanácsadóra
 • komplex veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói szolgáltatás közúton történő szállításra vonatkozóan a 2/2002 (I.11.) Korm. rendelet alapján, felelősségbiztosítás megléte mellett
 • alkalmi tanácsadás, írásban történő megrendelés alapján, személyesen vagy írásos dokumentum átadásával közúti veszélyes áru szállítással kapcsolatba kerülő cégek, vállalkozások részére
 • ADR 1.3 fejezete szerinti képzés minden veszélyes áru szállítással kapcsolatba kerülő személy számára, munkakörének és felelősségének megfelelő mértékben
 • veszélyes hulladékok, készítmények ADR szerinti besorolása
 • biztonsági adatlapok ellenőrzése, a benne lévő ADR információk frissítése, aktualizálása
 • segítségnyújtás fuvarokmányok kitöltésében (SZ-kísérőjegy, stb.)
 • minősített csomagoló eszközök, jelölések, bárcák és felszerelések beszerzése

A veszélyes anyagok szállítása nagy kockázattal járó tevékenység. Ennek megfelelően a hatósági ellenőrzés szigorú feltételek mellett, szankcionálás esetén magas bírságtételek alkalmazásával zajlik. Ennek elkerülésében segít a 3K Mérnökiroda. Keressen meg az elérhetőségek valamelyikén!