• Környezetvédelem

  Hatósági ügyintézés | Jogi megfelelés | Engedélyezés | Hatásvizsgálat | Jogi tanácsadás | Adatszolgáltatás

 • Felülvizsgálat, audit

  Hatékonyságelemzés | Információszerzés | Felülvizsgálat | Teljesítményértékelés | Belső auditok

 • ADR biztonsági tanácsadás

  Veszélyes áruk közúti szállítás | Jelölés, bárcázás | Biztonsági intézkedések | Oktatások | Csomagolóeszközök | Felszerelések

 • Vállalatirányítási rendszerek

  ISO 14001 / EMAS rendszerek | Vállalatirányítás zölden | Tanúsítás, ellenőrzés | Hatékony működés | Környezeti teljesítmény

 • Oktatás

  Színvonalas előadások | Szakmai képzések | Friss információk | Bemutatók | Ismeretterjesztés

 

Környezetvédelem


Hatósági ügyintézés, jogi megfelelés, engedélyezés


 

Felülvizsgálat, audit


Hatékonyságelemzés, információszerzés, felülvizsgálat


 

ADR biztonsági tanácsadás


Veszélyes áruk közúti szállítás, biztonsági intézkedések


 

Vállalatirányítási rendszerek


ISO 14001 / EMAS rendszerek, zölden hatékonyan


Felülvizsgálat audit

A vállalkozások, szervezetek életében többször adódhat olyan eset, amikor a vezetőség nem tudja folyamatosan szemmel tartani a folyamatokat, vagy éppen azok változása generál olyan igényeket, ami külső szakértő bevonását jelenti bizonyos információk megszerzése érdekében. Hatékony és kézenfekvő eszköz lehet egy külső, független fél által lefolytatott ellenőrzés, vagy azok sorozata. A 3K Mérnökiroda vállalja környezeti és vállalatirányítási szempontú felülvizsgálatok, auditok végrehajtását.

 • tanúsított vállalatirányítási rendszerek belső auditja, integrált KIR/MIR/MEBIR auditok ISO 14001/EMAS/ISO 28001/ISO 9001 szabványok szerint
 • belső szabályzó dokumentumok átvilágítása
 • operatív (folyamat) auditok
 • beszállítók környezet-, minőségirányítási szempontú auditálása
 • környezetvédelmi jogi audit (jogi megfelelés kiértékelése)
 • audit menedzsment rendszer kialakítása, tervezése
 • környezeti teljesítményértékelés, kockázatelemzés, termékek életciklus elemzése
 • vállalatok, szervezetek teljes környezetvédelmi átvilágítása tőkebefektetés és/vagy felvásárlás esetén (Due Deligence Audit, DDA)

Bizonyosodjon meg róla, hogy a fent említett vállalatirányítási rendszerek és folyamatok jól működnek Önöknél, vagy a megfelelő információkkal rendelkezik egy hosszú távú döntéshez, befektetéshez! Keresse fel a 3K Mérnökirodát a megadott elérhetőségeken!