• Környezetvédelem

  Hatósági ügyintézés | Jogi megfelelés | Engedélyezés | Hatásvizsgálat | Jogi tanácsadás | Adatszolgáltatás

 • Felülvizsgálat, audit

  Hatékonyságelemzés | Információszerzés | Felülvizsgálat | Teljesítményértékelés | Belső auditok

 • ADR biztonsági tanácsadás

  Veszélyes áruk közúti szállítás | Jelölés, bárcázás | Biztonsági intézkedések | Oktatások | Csomagolóeszközök | Felszerelések

 • Vállalatirányítási rendszerek

  ISO 14001 / EMAS rendszerek | Vállalatirányítás zölden | Tanúsítás, ellenőrzés | Hatékony működés | Környezeti teljesítmény

 • Oktatás

  Színvonalas előadások | Szakmai képzések | Friss információk | Bemutatók | Ismeretterjesztés

 

Környezetvédelem


Hatósági ügyintézés, jogi megfelelés, engedélyezés


 

Felülvizsgálat, audit


Hatékonyságelemzés, információszerzés, felülvizsgálat


 

ADR biztonsági tanácsadás


Veszélyes áruk közúti szállítás, biztonsági intézkedések


 

Vállalatirányítási rendszerek


ISO 14001 / EMAS rendszerek, zölden hatékonyan


Környezetvédelmi megbízott

A 3K Mérnökiroda vállalja partnerei teljes körű képviseletét a környezetvédelmi hatósági ügyintézés területén. A környezetvédelmi megbízotti szolgáltatás a következőket foglalhatja magába:

 • a tevékenység - szolgáltatás megismerése és figyelemmel kísérése környezetvédelmi szempontból
 • környezetvédelmi adatok gyűjtése és regisztrálása szakterületenként (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság-védelem, vízvédelem, talajvédelem, zaj)
 • rendszeres környezetvédelmi adatszolgáltatások összeállítása és eljuttatása az illetékes környezetvédelmi hatóságokhoz
 • a tevékenységhez kötődő környezetvédelmi mérések megszervezése, ütemezése, lebonyolítása
 • speciális, a működéshez szükséges környezetvédelmi engedélykérelmek elkészítése, a meglévő engedélyek meghosszabbíttatása az engedélyeztetés lefolytatása (hulladékgazdálkodás, levegőtisztaság védelem, vízjogi létesítési-, üzemeltetési engedélyek, stb.)
 • általános kapcsolattartás a környezetvédelmi hatóságokkal
 • jogi követelmények azonosítása, a változások nyomonkövetése, konzultáció jogi kérdésekben
 • döntéshozói javaslatok környezetvédelmi előkészítése, beruházásokkal, jelentős tevékenység változásokkal kapcsolatos környezetvédelmi szakmai javaslattétel
 • személyes képviselet a környezetvédelmi hatóság (előre bejelentett) helyszíni szemléjén, aktív közreműködés
 • környezetirányítási (KIR) rendszer karbantartása, szabályzatok elkészítése
 • segítségnyújtás a környezetvédelmi beszállítók kiválasztásában, munkájuk figyelemmel kísérése
 • a szakterületekhez köthető statisztikai jelentések összeállítása, eljuttatása az illetékes hivatalokhoz


Az általános igényeken túl bizonyos esetekben kötelező környezetvédelmi felelőst foglalkoztatni. Ezen tevékenységekről ad tájékoztatást a 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet 1. számú melléklete.

Kérem, informálódjon, kérje segítségemet az elérhetőségek bármelyikén! Szívesen adok tájékoztatást a szolgáltatás igénybevételeinek feltételéről.