• Környezetvédelem

  Hatósági ügyintézés | Jogi megfelelés | Engedélyezés | Hatásvizsgálat | Jogi tanácsadás | Adatszolgáltatás

 • Felülvizsgálat, audit

  Hatékonyságelemzés | Információszerzés | Felülvizsgálat | Teljesítményértékelés | Belső auditok

 • ADR biztonsági tanácsadás

  Veszélyes áruk közúti szállítás | Jelölés, bárcázás | Biztonsági intézkedések | Oktatások | Csomagolóeszközök | Felszerelések

 • Vállalatirányítási rendszerek

  ISO 14001 / EMAS rendszerek | Vállalatirányítás zölden | Tanúsítás, ellenőrzés | Hatékony működés | Környezeti teljesítmény

 • Oktatás

  Színvonalas előadások | Szakmai képzések | Friss információk | Bemutatók | Ismeretterjesztés

 

Környezetvédelem


Hatósági ügyintézés, jogi megfelelés, engedélyezés


 

Felülvizsgálat, audit


Hatékonyságelemzés, információszerzés, felülvizsgálat


 

ADR biztonsági tanácsadás


Veszélyes áruk közúti szállítás, biztonsági intézkedések


 

Vállalatirányítási rendszerek


ISO 14001 / EMAS rendszerek, zölden hatékonyan


Környezetvédelmi ügyintézés

A mindennapos környezetvédelmi ügyvitel mellett adódhatnak egyedi, speciális esetek, amelyek szakértő bevonását igénylik. A 3K Mérnökiroda szolgáltatási palettáján megtalálja erre vonatkozó ajánlatokat is:

 • környezetvédelmi jogi kérdések, környezetvédelmi jogszabályok értelmezése, határozatok értelmezése, jogi lehetőségek megkeresése (fellebbezés stb.)
 • segítségnyújtás környezetvédelmi bevallásokban
 • környezetvédelmi engedélyeztetés (hatásvizsgálatok, tevékenységi engedély, stb.) kérelem - dokumentáció összeállítása, környezetvédelmi engedélyek meghosszabbítása, az engedélyezési folyamat támogatása (hulladék szállítás, -begyűjtés, -kezelés; levegőtisztaság-)védelem, stb.)
 • beruházások megkezdése előtti konzultáció, tájékoztatás a környezetjogi teendőkről, kötelezettségekről
 • technológiai felülvizsgálatok, anyagáram-, anyagforgalmi diagrammok készítése
 • akkreditált környezetvédelmi mérések megszervezése, lebonyolítása (levegő szennyező anyagok, zaj, talajvédelem, vízminőségi paraméterek, terjedési modellek, hatásterület számítás)
 • adatszolgáltatások, bejelentések elkészítése (HIR, LM, FAVI, stb.)
 • környezetvédelmi tervfejezetek összeállítása (pl.: építésügyi hatósági engedélyek)
 • környezeti kockázat elemzés
 • Üzemi vízminőségi kárelhárítási terv, Önellenőrzési terv ill. hulladékgazdálkodási terv (egyedi, települési, térségi) készítése, felülvizsgálata
 • pontforrások működési engedélyezési dokumentációjának elkészítése (LAL alapbejelentés), diffúz források engedélyezése
 • hulladékgazdálkodási rendszerek tervezése
 • környezetvédelemmel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban tanácsadás
 • környezetvédelmi jelentésírás (Környezeti nyilatkozat, Környezeti jelentés)

Fenti témákat illetően forduljon bizalommal a 3K Mérnökirodához. Kérem, használja a kapcsolat oldalon lévő elérhetőségeim valamelyikét!